« CDP - PrahaVracení zbo?í - refundace »

Řízení skladu a dostupnosti zbo?í

11/15/12 | by Václav Mach [mail] | Categories: Novinky ve verzi 1.5

Změny v mechanismu známém ji? z verze 1.4.

Nastavení mno?ství zbo?í pro varianty produktu se přesunulo do karty Mno?ství. Tato karta je přístupná v menu viditelném v detailu ka?dého zbo?í.   Aby byla karta Mno?ství dostupná, je potřeba povolit řízení skladu v Nastavení - Produkty. Hlavním přínosem je mo?nost rychle nastavit počet kusů u v?ech variant produktu.

V levém sloupci detailu zbo?í se nachází i karta Dodavatelé, která nově umo?ňuje pro dané zbo?í povolit více dodavatelů.

 

 

Pokročilé řízení skladových zásob.

Tento mechanismus umo?ní přesně rozepsat v jakých skladech se nachází zbo?í nebo jeho varianty, mo?né je i zadat počet kusů v ka?dém skladu.  Ře?eny jsou i objednávky zbo?í od dodavatelů včetně ?ablon.  Pokročilé nastavení vyu?ijete pokud máte alespoň jeden fyzický sklad a nechcete pou?ívat externí skladový program.

To je nejprve potřeba povolit zde:  Nastavení - Produkty : Pokročilé řízení zásob

Po jeho povolení se  přibudou následující volby:

Detail zbo?í:

Karta Mno?ství (Katalog - Zbo?í - detail zbo?í)  - přibude mo?nost povolit řízení skladu pro tento produkt.

Sklady. V seznamu karet v detailu produktu se objeví nově karta Sklady. Na ní lze zbo?í nebo jeho kombinace přiřadit do jednotlivých skladů.

Zásoby

V hlavním menu se objeví zcela nová karta Zásoby s následujícími volbami:

Sklady  definice fyzických skladů včetně povolených dopravců.

Správa skladu a Pohyby skladu:  stavy a pohyby zbo?í v jednotlivých skladech

Okam?itý stav skladu

Objednávky zásob - včetně ?ablon

 

Pokud se chcete o pokročilém řízení zásob dozvědět více, mů?ete si přečíst anglický návod . Případně si zalo?te testovací prestastop obchod a začněte experimentovat.

 

Permalink
Prestashop je eshopové open source ře?ení které a vytlačuji ostatní platformy včetně komerčních. Za svou úspě?nost vděčí zejména maximálnímu zaměření na podporu prodeje, vynikající roz?iřitelnosti v podobě stovek modulů a minimálním nárokům na provoz. Zdarma je nejen Prestashop, ale i řada modulů, cca 120 z nich je přibaleno ji? k základní instalaci.

Contents

XML Feeds

blogging software