« Problémy s prestashop cookies - přihlá?ení zákazníka a ko?ík nejsou funkčníExport do zbo?í a Heureka - modul zbo?í snad zase o něco lep?í »

Hromadné úpravy produktů v Prestashop 1.5 - modul QuickUpdate

07/04/13 | by Václav Mach [mail] | Categories: Moduly
 

Procházet mezi produkty, přepínat taby a upravovat například ceny nebo attributy zbo?í jeden po druhém mů?e být docela zdlouhavé. Ře?ení je několik.

  • úplná automatizace načítáním z XML feedů. Toto je asi nejlep?í ře?ení, ale nejde pou?ít pokud ?ádný zdrojový feed není k dispozici.  Skripty pro načítání také nemohou z principu být zcela univerzální, v?dy je potřeba udělat nějaké úpravy namíru konkrétnímu feedu
  • desktop program, konkrétně Store  Manager. Program který je spou?těný na PC se doká?e vzdáleně připojit k databázi Prestashopu,  díky můstku dokonce i v případě ?e port pro databázi je na serveru zvenčí zavřený.  Program není levný a před nákupem  doporučuji důkladně otestovat trial verzi.  Nejedná se o to ?e by program nebyl funkční, to určitě je, nicméně ne ka?dému musí styl práce s programem vyhovovat.
  • Moduly pro rychlou zprávu. Takových modulů bylo k dispozici několik pro verzi 1.4, nicméně kdy? jsme s jedním zákazníkem hledali ře?ení pro verzi 1.5, nepodařilo se nám ?ádný vyhovující nalézt (v době kdy čtete tento článek se mohla situace ji? změnit).  Zákazník zakoupil modul QuickUpdate s tím ?e se jej snad podaří nějak zprovoznit. Zbytek článku se týká právě tohoto modulu.

Quickupdate modul pro Prestashop

Instalace

Modul si při instalaci překopíruje část souborů do adresáře /admin, co? je případně potřeba zkontrolovat.

Spu?tění

Po instalaci se QuickUpdate objeví v menu pro rychlý přístup, které je umístěno v horním pruhu administrace vedle hledání.  Kliknutím se dostanete do samostatné, podle mého názoru velmi dobře ře?ené obrazovky pro rychlou editaci. Jedná se o formu přehledné editovatelné mří?ky. Práce je velmi rychlá a pohodlná.

 

Pou?itelnost ve verzi 1.5

Modul lze instalovat a je i částečně funkční.  Pro dal?í zprovoznění bylo potřeba provést několik zásahů do zdrojového kodu, ty nebyly slo?ité, ale poměrně dost času si vy?ádalo se v modulu vůbec zorientovat. Po těchto modifikacích modul umo?ňuje plnohodnotnou editaci kombinací (attributů)  zbo?í včetně jejich cen, co? byl důvod pro který je pořízen.  Je pravděpodobné ?e zprovoznění dal?ích funkcí modulu (např. nahrávání obrázků) by si vy?ádalo dodatečné zásahy.

 

Celkové hodnocení

plus

  • zjevně povedené u?ivatelské prostředí, rychlé a pohodlné
  • kod je napsán se zajímavým nadhledem ukazující na práci kvalitního programátora
  • cena je výrazně ni??í ne? u desktop programu Store Manager a hromadná on-line editace se zdá pohotověj?í ne? samostatá desktop aplikace

minus

  • modul není zatím pou?itelný pro Prestashop 1.5 bez úprav
  • podpora ze strany autora modulu je laxní - na email nijak nereagoval
Permalink

Trackback address for this post

Trackback URL (right click and copy shortcut/link location)

Feedback awaiting moderation

This post has 24215 feedbacks awaiting moderation...

Prestashop je eshopové open source ře?ení které a vytlačuji ostatní platformy včetně komerčních. Za svou úspě?nost vděčí zejména maximálnímu zaměření na podporu prodeje, vynikající roz?iřitelnosti v podobě stovek modulů a minimálním nárokům na provoz. Zdarma je nejen Prestashop, ale i řada modulů, cca 120 z nich je přibaleno ji? k základní instalaci.

Contents

XML Feeds

powered by b2evolution