« Vracení zbo?í - refundace

Multistore - více obchodů pod jednou administrací Prestashop

10/25/12 | by Václav Mach [mail] | Categories: Novinky ve verzi 1.5

Multistore, respektive více obchodů v administraci, je určitě jednou z nejzajímavěj?ích novinek které verze 1.5 přinesla. 

 

K čemu je to dobré

  • lze prodávat více cílovým skupinám. Eshopy se mohou li?it vzhledem, způsoby dopravy a platby, ale rozrůznit lze i některé  údaje uváděné pro zbo?í
  • konečně lze bez problémů prodávat do různých zemí v eshopech spu?těných na jejich národních doménách a přesně pro ně nastavit lokalizaci včetně výchozí měny a jazyka, případně ka?dý mů?e mít jen jednu měnu a jazyk
  • nastavit pro jednotlivé kategorie různé barevné varianty ?ablony 
  • nastavit pro jedno zbo?í různé ceny a to ani? by byly mezi sebou jakkoliv provázané. Ve verzi 1.4 nebylo něco podobného mo?né, pomineme-li různé triky s nastavením slev a zákaznických skupin
  • velkou výhodou je i samotná existence sdílené administrace pro několik obchodů

Jak na to

Tvorba mulstistore je v prestashopu 1.5 jednoduchá, navíc existuje i podrobný návod

Aktivace:  Nastavení:  Obecné : Povolit funkci více obchodů a pak v Pokročilé nastavení kliknout na polo?ku více obchodů. 

Poznámka: v testovacím obchodu zalo?eném na prestahost.cz tuto funkci zprovoznit nelze, při přechodu do některého z tarifů pochopitelně ano.

Samotná tvorba obchodů je intuitivní, snad s výjimkou URL.  Při jejich tvorbě se nicméně stačí řídit jednoduchým pravidlem:

 

- pokud má být eshop na doméně nebo subdoméně a ta je správně nasměrovaná na úrovni webového serveru, vyplníme jen doménu

- pokud má být eshop ve (virtuálním) adresáři, nezakládámé ho ale jen napí?eme do kolonky virtuální URL, nic dal?ího v url nevyplňujeme
 
 
Úskalí
Narazil jsem jen na jedno.  Syntaxe ve virtuálním url není nijak kontrolována. Pokud se opravdu ne?ťastně ukliknete a url ulo?íte, mů?e se stát ?e díky chybě v .htaccess budou www stránky vrace "Internal Error" a nedostanete se ani do adminu abyste url opravili. Jediná pomoc je zcela vymazat .htaccess přes ftp
Permalink

Trackback address for this post

Trackback URL (right click and copy shortcut/link location)

No feedback yet

Prestashop je eshopové open source ře?ení které a vytlačuji ostatní platformy včetně komerčních. Za svou úspě?nost vděčí zejména maximálnímu zaměření na podporu prodeje, vynikající roz?iřitelnosti v podobě stovek modulů a minimálním nárokům na provoz. Zdarma je nejen Prestashop, ale i řada modulů, cca 120 z nich je přibaleno ji? k základní instalaci.

Contents

XML Feeds

free blog software