« Reeflexdesign.comModuly bloků v Prestashop 1.5 - který k čemu slou?í »

Nastavení DPH 21% v Prestashop 1.5

12/23/12 | by Václav Mach [mail] | Categories: Tipy a návody

Od nového roku platí pro vět?inu zbo?í a slu?eb DPH 21% sazba DPH. Nastavit ji v Prestashop 1.5 lze 2 způsoby.  Ne? se k nim dostaneme, shrňme si základní informace o daních v Prestashopu.

Daně -  definují vý?i daňové sazby, tedy procento DPH.

 

Pravidla pro daně - pod touto zálo?kou se skrývají vlastně skupiny daňových pravidel. Do ka?dé skupiny lze pak přidat jedno či více konkrétních pravidel.  Pravidlo mů?e být omezeno na jednu zemi a pravidla v rámci skupiny se od sebe mohou li?it pou?itou daňovou sazbou. Tj.  kdy? přiřazujete v cenách produktu daňové pravidlo, přiřadí se vlastně skupina a konkrétní pravidlo z této skupiny, tedy i vý?e daňové sazby,   se aplikuje podle země zákazníka.

 

 

Jak tedy nastavit v Prestashop DPH 21%?

1) Zdaleka nejjednodu??í je přepsat DPH 20% na na sazbu 21 procent. 

Nicméně setkal s hlá?kou "do?lo k chybě v aktualizaci objektu tax" kdy eshop místo aktualizace vytvořil novou daň. Po jejím smazání a opětovné změně DPH20 na 21 se ji? chyba nevyskytla a blí?e jsem ji nezkoumal.

 

2) Přidání nové daňové sazby (DPH) je slo?itěj?í. 

Novou daň budete muset přidat,  pokud z nějakého důvodu potřebujete zachovat DPH 20% i s její sazbou.  Postup uvádím také jako ilustraci toho jak v Prestashop obecně přidat novou sazbu DPH:

a) Vytvořit a ulo?it novou daňovou sazbu Lokalizace - Daně - Přidat nový

b) Vytvořit novou skupinu pravidel Lokalizace - Pravidla pro daně - Přidat nový ... Ulo?it a zůstat

c) Po ulo?ení se zpřístupnilo tlačítko Přidat nové daňové pravidlo vpravo nahoře

Je potřeba vybrat zemi, daňovou sazbu a poté kliknout na button Ulo?it a zůstat - viz obrázek:

d) Nové pravidlo se objeví v seznamu

 

 

 

e) Nyní se přesvědčíme ?e daň opravdu funguje

f)  Pokud máte více výrobků, asi nebudete chtít měnit jejich daňovou sazbu ručně. Nejrychleji hromadnou změnu provedeme v databázi např. přes phpMyAdmin.

Update ps_product SET id_tax_rules_group=11;
Update ps_product_shop SET id_tax_rules_group=11;

 

Je potřeba znát číslo daňového pravidla, v na?em případě je to 11, viz následující obrázek.

 

Permalink
Prestashop je eshopové open source ře?ení které a vytlačuji ostatní platformy včetně komerčních. Za svou úspě?nost vděčí zejména maximálnímu zaměření na podporu prodeje, vynikající roz?iřitelnosti v podobě stovek modulů a minimálním nárokům na provoz. Zdarma je nejen Prestashop, ale i řada modulů, cca 120 z nich je přibaleno ji? k základní instalaci.

Contents

XML Feeds

powered by b2evolution