« Objednávky - čísla místo referencí, pozor na modulyJe?tě jednou k modulu zbo?í: export do google nákupy a dal?í změny »

Přechod na plátcovství DPH

01/06/15 | by Václav Mach [mail] | Categories: Tipy a návody

Pokud se obchodník stane plátcem DPH, obvykle nechce zvedat ceny. Proč by to také dělal,   sám nakupuje bez DPH, respektive si DPH odečte.  Nasadit ke v?em produktům DPH a přepočítat a poní?it jejich cenu lze hromadně a celkem snadno.  V postupu ní?e předpokládám ?e máte přístup do databáze přes phpMyAdmin, předponu tabulek ps_, nepou?íváte multishop a máte jen jedno daňové pravidlo s číslem 1.

1) V phpMyAdmin si v zálo?ce Export odzálohujte tabulky

ps_product

ps_product_shop

ps_product_attribute

2) Tamté? v zálo?ce SQL proveďte dotazy:

UPDATE ps_product SET price=(price * 0.82644628), id_tax_rules_group=1;

UPDATE ps_product_shop s LEFT JOIN ps_product p  ON p.id_product=s.id_product AND s.id_shop=1 SET s.price=p.price, s.id_tax_rules_group=p.id_tax_rules_group;

 UPDATE ps_product_attribute SET price=(price * 0.82644628);

UPDATE ps_product_attribute_shop s LEFT JOIN ps_product_attribute p  ON p.id_product_attribute=s.id_product_attribute AND s.id_shop=1 SET s.price=p.price;

 

Sám jsem to v poslední době dělal u několika hostovaných eshopů, problémy nebyly a ceny sedí přesně. Pouze pou?ívám jiný nástroj pro práci s databází, ale to by mělo vliv jen pokud by se něco zkazilo a bylo potřeba změny vracet.

Permalink

Trackback address for this post

Trackback URL (right click and copy shortcut/link location)

Feedback awaiting moderation

This post has 6 feedbacks awaiting moderation...

Prestashop je eshopové open source ře?ení které a vytlačuji ostatní platformy včetně komerčních. Za svou úspě?nost vděčí zejména maximálnímu zaměření na podporu prodeje, vynikající roz?iřitelnosti v podobě stovek modulů a minimálním nárokům na provoz. Zdarma je nejen Prestashop, ale i řada modulů, cca 120 z nich je přibaleno ji? k základní instalaci.

Contents

XML Feeds

powered by b2evolution