« Řízení skladu a dostupnosti zbo?íMultistore - více obchodů pod jednou administrací Prestashop »

Vracení zbo?í - refundace

10/30/12 | by Václav Mach [mail] | Categories: Tipy a návody

Mo?nost vrácení zbo?í je v praxi nezbytná a v Prestashop je zpracována poměrně luxusně.

Základem je ale vrácení vůbec umo?nit.  Aktivaci této mo?nosti musíme defaultně nastavit v  Objednávky :: Vrácené zbo?í"

V objednávce která je ve vyhovujícím stavu (např. Doručeno nebo V přípravě) se v detailu objednávky objeví mo?nost "Vrátit zbo?í". Po kliknutí se aktivuje spodní část stránky s novými  mo?nostmi

- v seznamu  zbo?í lze dopsat počet kusů zbo?í které má být vrácen

- zcela dole jsou 3 za?krtávací políčka:

  • "Naskladnit"  vrácené  zbo?í zvý?í  počet kusů skladem
  • "Vygenerovat dobropis" vytvoří se dobropis tj. doklad o vrácení zbo?í, ten je ke sta?ení přímo v detailu objednávky,  zákazník dostane email a má jej ve své administraci
  • "Vygenerovat slevový kupon" zákazníkovi je zaslán slevový kupón pro dal?í nákup, opět jej má i ve své administraci

 

Částečné vrácení zbo?í

Button pro částečné vrácení zbo?í vyu?ijete pro dodatečnou slevu např. na po?kozené zbo?í.  Funguje podobně jako předchozí  ale:

- lze nastavit jaká částka má být vrácena a to pro zbo?í i dopravu

- je mo?né pouze generovat slevový kupon

Permalink

Trackback address for this post

Trackback URL (right click and copy shortcut/link location)

No feedback yet

Prestashop je eshopové open source ře?ení které a vytlačuji ostatní platformy včetně komerčních. Za svou úspě?nost vděčí zejména maximálnímu zaměření na podporu prodeje, vynikající roz?iřitelnosti v podobě stovek modulů a minimálním nárokům na provoz. Zdarma je nejen Prestashop, ale i řada modulů, cca 120 z nich je přibaleno ji? k základní instalaci.

Contents

XML Feeds

CMS software