Moduly bloků v Prestashop 1.5 - který k čemu slou?í

11/27/12 | by Václav Mach [mail] | Categories: Tipy a návody, Moduly

K nejčastěj?ím dotazům zákazníků na prestahost patří "který je toto modul". Pomoc je velmi jednoduchá stačí zapnout Live Edit a jména modulů si přečíst přímo na eshopu.

 

 

Čistá url v Prestashop 1.5.2

11/23/12 | by Václav Mach [mail] | Categories: Tipy a návody

Tato verze Prestashopu ukládá čistá url produktů  ani? by z nich odstraňovala diakritiku.  Ře?ením je url "ručně" vyčistit zde:

override/controllers/admin/AdminProductsController.php

funkci cs_utf2ascii jsem si před lety vypůjčil tu?ím  z latrine

 

 

class AdminProductsController extends AdminProductsControllerCore
{
protected function copyFromPost(&$object, $table)
    { 
$index='link_rewrite_'.Configuration::get("PS_LANG_DEFAULT");
$_POST[$index] =$this->cs_utf2ascii($_POST[$index]);
$_POST[$index] =strtolower($_POST[$index]);
parent::copyFromPost($object, $table);
    }

   
          private function cs_utf2ascii($s) {
        static $tbl = array("\xc3\xa1"=>"a","\xc3\xa4"=>"a","\xc4\x8d"=>"c","\xc4\x8f"=>"d","\xc3\xa9"=>"e","\xc4\x9b"=>"e","\xc3\xad"=>"i","\xc4\xbe"=>"l","\xc4\xba"=>"l","\xc5\x88"=>"n","\xc3\xb3"=>"o","\xc3\xb6"=>"o","\xc5\x91"=>"o","\xc3\xb4"=>"o","\xc5\x99"=>"r","\xc5\x95"=>"r","\xc5\xa1"=>"s","\xc5\xa5"=>"t","\xc3\xba"=>"u","\xc5\xaf"=>"u","\xc3\xbc"=>"u","\xc5\xb1"=>"u","\xc3\xbd"=>"y","\xc5\xbe"=>"z","\xc3\x81"=>"A","\xc3\x84"=>"A","\xc4\x8c"=>"C","\xc4\x8e"=>"D","\xc3\x89"=>"E","\xc4\x9a"=>"E","\xc3\x8d"=>"I","\xc4\xbd"=>"L","\xc4\xb9"=>"L","\xc5\x87"=>"N","\xc3\x93"=>"O","\xc3\x96"=>"O","\xc5\x90"=>"O","\xc3\x94"=>"O","\xc5\x98"=>"R","\xc5\x94"=>"R","\xc5\xa0"=>"S","\xc5\xa4"=>"T","\xc3\x9a"=>"U","\xc5\xae"=>"U","\xc3\x9c"=>"U","\xc5\xb0"=>"U","\xc3\x9d"=>"Y","\xc5\xbd"=>"Z");
        return strtr($s, $tbl);
        }
}

CDP - Praha

11/16/12 | by Václav Mach [mail] | Categories: Projekty

Url:   http://www.cdp-praha.cz/

Realizace: 2011 upgrade 2012

Verze shopu: 1.4.8

?ablona: komerční

Hostováno:  prestahost.cz

Zákazník: CDP s.r.o

Co je na webu zajímavého

  •  objednávka zbo?í na základě balení, kalkulačka pro přepočet jednotek/balení. Ře?ení jsme schopni implementovat jako patche, nikoliv jako modul
  •  web je snadno dohledatelný ve vyhledávačích na adekvátní klíčová slova a to i na obtí?né termíny. Dokazuje velmi slu?nou úroveň in-page SEO v prestashopu

Řízení skladu a dostupnosti zbo?í

11/15/12 | by Václav Mach [mail] | Categories: Novinky ve verzi 1.5

Změny v mechanismu známém ji? z verze 1.4.

Nastavení mno?ství zbo?í pro varianty produktu se přesunulo do karty Mno?ství. Tato karta je přístupná v menu viditelném v detailu ka?dého zbo?í.   Aby byla karta Mno?ství dostupná, je potřeba povolit řízení skladu v Nastavení - Produkty. Hlavním přínosem je mo?nost rychle nastavit počet kusů u v?ech variant produktu.

V levém sloupci detailu zbo?í se nachází i karta Dodavatelé, která nově umo?ňuje pro dané zbo?í povolit více dodavatelů.

 

 

Pokročilé řízení skladových zásob.

Tento mechanismus umo?ní přesně rozepsat v jakých skladech se nachází zbo?í nebo jeho varianty, mo?né je i zadat počet kusů v ka?dém skladu.  Ře?eny jsou i objednávky zbo?í od dodavatelů včetně ?ablon.  Pokročilé nastavení vyu?ijete pokud máte alespoň jeden fyzický sklad a nechcete pou?ívat externí skladový program.

To je nejprve potřeba povolit zde:  Nastavení - Produkty : Pokročilé řízení zásob

Po jeho povolení se  přibudou následující volby:

Detail zbo?í:

Karta Mno?ství (Katalog - Zbo?í - detail zbo?í)  - přibude mo?nost povolit řízení skladu pro tento produkt.

Sklady. V seznamu karet v detailu produktu se objeví nově karta Sklady. Na ní lze zbo?í nebo jeho kombinace přiřadit do jednotlivých skladů.

Zásoby

V hlavním menu se objeví zcela nová karta Zásoby s následujícími volbami:

Sklady  definice fyzických skladů včetně povolených dopravců.

Správa skladu a Pohyby skladu:  stavy a pohyby zbo?í v jednotlivých skladech

Okam?itý stav skladu

Objednávky zásob - včetně ?ablon

 

Pokud se chcete o pokročilém řízení zásob dozvědět více, mů?ete si přečíst anglický návod . Případně si zalo?te testovací prestastop obchod a začněte experimentovat.

 

Permalink

Vracení zbo?í - refundace

10/30/12 | by Václav Mach [mail] | Categories: Tipy a návody

Mo?nost vrácení zbo?í je v praxi nezbytná a v Prestashop je zpracována poměrně luxusně.

Základem je ale vrácení vůbec umo?nit.  Aktivaci této mo?nosti musíme defaultně nastavit v  Objednávky :: Vrácené zbo?í"

V objednávce která je ve vyhovujícím stavu (např. Doručeno nebo V přípravě) se v detailu objednávky objeví mo?nost "Vrátit zbo?í". Po kliknutí se aktivuje spodní část stránky s novými  mo?nostmi

- v seznamu  zbo?í lze dopsat počet kusů zbo?í které má být vrácen

- zcela dole jsou 3 za?krtávací políčka:

  • "Naskladnit"  vrácené  zbo?í zvý?í  počet kusů skladem
  • "Vygenerovat dobropis" vytvoří se dobropis tj. doklad o vrácení zbo?í, ten je ke sta?ení přímo v detailu objednávky,  zákazník dostane email a má jej ve své administraci
  • "Vygenerovat slevový kupon" zákazníkovi je zaslán slevový kupón pro dal?í nákup, opět jej má i ve své administraci

 

Částečné vrácení zbo?í

Button pro částečné vrácení zbo?í vyu?ijete pro dodatečnou slevu např. na po?kozené zbo?í.  Funguje podobně jako předchozí  ale:

- lze nastavit jaká částka má být vrácena a to pro zbo?í i dopravu

- je mo?né pouze generovat slevový kupon

Pages: << 1 2 3 4 5 6 >>

Prestashop je eshopové open source ře?ení které a vytlačuji ostatní platformy včetně komerčních. Za svou úspě?nost vděčí zejména maximálnímu zaměření na podporu prodeje, vynikající roz?iřitelnosti v podobě stovek modulů a minimálním nárokům na provoz. Zdarma je nejen Prestashop, ale i řada modulů, cca 120 z nich je přibaleno ji? k základní instalaci.

Contents

XML Feeds

blog software